Algemene Voorwaarden

Algemeen
Wij verlenen geen medische behandelingen. Bij medische klachten dien je met je behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan. Wij behouden ons het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten en seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die So You aanbiedt. Cliënten die hier toch op inspelen worden direct verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

Intake en gezondheid
Bij medische klachten of wanneer je in behandeling bent bij een arts of specialist dan dien je dit door te geven. Dat geldt ook voor het gebruik van medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden.
Wanneer je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient je dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot je gezondheid.

Contra indicaties
Contra indicaties zijn redenen waarom iemand helemaal niet of slechts gedeeltelijk gemasseerd mag worden tenzij er toestemming is van de behandelende arts of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst je arts of specialist.Om er zeker van te zijn dat je geheel of gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal vooraf aan elke massage een korte intake afgenomen worden.

Privacy
Al je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Je persoonlijke en medische gegevens worden zonder jouw voorafgaande schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Betaling en annulering
Elke behandeling dient direct na afloop van de behandeling te worden afgerekend.Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang telefonisch of per e-mail mogelijk. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht. Bij te late aankomst voor je geplande afspraak brengen wij het volledige bedrag in rekening.